Działaj i twórz razem z innymi ;)
Nigdy jeszcze tak wiele nie zależało od tak wielu! Never before has so much depended on so many!